Menu
Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Przyznano certyfikat w
II Ogólnopolskim Konkursie
BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ
"Prawo, Przyjaźń, Tolerancja"
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia - obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Organizator: Redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacja Państwo Obywatelskie - ul. Prosta 2/14 lok. 204, 00-850 Warszawa.


REALIZACJA ZADAŃ
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"
Pod hasłem: "Prawo, Przyjaźń, Tolerancja"
w Szkole Podstawowej w Masłowie
15.09.2012 - 28.02.2013

Zadanie 1. Przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej na temat: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.
Warsztaty i debata uczniów
27.09.2012


Zadanie 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na temat: Co się powinno zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?


Prace konkursowe uczniów na temat zmian w otoczeniu i relacjach między ludźmi
23.10.2012


Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. na temat: Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp.
Spotkanie z panią policjantką
13.09.2012
Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
26.09.2012


Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w Zawodowym Studium Medycznym w Rawiczu
23 i 30.10.2012


Zadanie 4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji "chłopcy - dziewczęta" - język, kultura osobista etc. "Czy uczniowie klną i dlaczego...".
Konwersatorium z panią psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawiczu
05.12.2012


Zadanie 5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?"
Debata prowadzona przez panią dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawiczu
04.10.2012
Warsztaty na temat szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka
04.10.2012
Konwersatorium z panem Błażejem Pierzchała - psychoterapeutą do spraw uzależnień
22.11.2012


Bliżej siebie - dalej od narkotyków!Zadanie 6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do "paczki".
Rozmowa z panią aspirant Beatą Jarczewską z Powiatowej Komendy Policji w Rawiczu
13.12.2012


Zadanie 7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem "Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność".


W dniach 13-11 lutego 2012 r. w klasach I - VI przeprowadzono konwersatoria na temat "Mój przyjaciel jest inwalidą...". Podczas rozmów uczniowie zostali uwrażliwieni na potrzeby chorych i niepełnosprawnych. Podawano różne przykłady zachowań ludzkich na niepełnosprawność innych. Zwracano szczególną uwagę na pokonywanie słabości przez osoby niepełnosprawne, odnoszenie sukcesów w sporcie, tańcu lub innych dziedzinach życia.
Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie uczyli się, w jaki sposób przełamywać bariery między osobami pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi.
Podawano przykłady z życia, ponieważ w wielu rodzinach są osoby niepełnosprawne, które świetnie funkcjonują, mają znajomych, przyjaciół i pracują.Zadanie 8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub "eurosieroctwa", gdzie szukać pomocy?Pani Hanka Myszkiewicz - Kurator Sądowy podczas konwersatorium


Zadanie 10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.


"Bądź bezpieczny zawsze i wszędzie!"


Pokaz ratownictwa w wykonaniu Harcerskiego Klubu Ratowniczego IMPLIO
05.02.2013
Uczniowie najmłodszych klas w grze fabularnej dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa
13.02.2013


W realizacji zadań II Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń", organizowanego przez redakcję miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundację Państwo Obywatelskie w Warszawie pomogli nam:

- Powiatowa Komenda Policji w Rawiczu
- Państwowa Straż Pożarna w Rawiczu
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawiczu
- Miejsko - Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rawiczu
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
- Sąd Rejonowy w Lesznie oddział zamiejscowy w Rawiczu
- Harcerski Klub Ratowniczy IMPLIO
- Zawodowe Studium Medyczne w Rawiczu
- Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Masłowie


Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie i okazaną pomoc!
Rekrutacja
Odkrywamy talenty

Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła

Przyznano nam
certyfikat
w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Czytaj więcej

Copyright © SP Masłowo 2013