Menu
Historia

Szkoła Podstawowa w Masłowie jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa w Masłowie ma ponad 100 lat. W archiwum państwowym zachowały się dokumenty szkolne sięgające roku 1914. Różne były losy szkoły, szczególnie w latach 1918-1939. Jednak obecny budynek służył mieszkańcom i był symbolem Masłowa. Działalność szkoły trwała nieprzerwanie do roku 1980. W roku 1990, po 10 latach przerwy, na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 15 maja 1990 r. reaktywowano Szkołę Podstawową w Masłowie (najpierw samodzielną, a po 2 latach filialną SP 1 w Rawiczu). Progi szkoły znowu przekroczyli dumni i szczęśliwi pierwszoklasiści. Jej dyrektorem został mgr Ryszard Preuss. Dzieci uczyły się w 2 salach lekcyjnych. Ostro zabraliśmy się do pracy - nauczyciele, pracownicy, rodzice i dzieci. Już w pierwszym roku nauki zagospodarowano teren przed szkołą, zadbano o wystrój sal lekcyjnych.

Niecodziennym wydarzeniem było zawieszenie przez ks. St. Wiatrowskiego - byłego ucznia - krzyża związanego z historią szkoły. W kolejnym roku wzbogaciliśmy się o sprzęt audiowizualny ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Rawiczu. W roku 1995 podczas wakacji w sali nr 2 dokonano remontu podłogi, jesienią utwardzono część boiska szkolnego, a wiosną 1996r. wykonano na boisku skocznię do skoku w dal.

W kolejnych latach zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia mieszkalne przeznaczając je na sale lekcyjne. Dokonano także gruntownego remontu łazienek szkolnych. Od września 1999 r. w szkole zaczęła funkcjonować świetlica, która już w grudniu przeniosła się do nowo wyremontowanego pomieszczenia na piętrze. Tam też znaleziono miejsce na bibliotekę i salkę komputerową. W wakacje 2000 r. w salach lekcyjnych zostały rozebrane piece i założono centralne ogrzewanie. I tak dzięki ogromnej pracy nauczycieli i pracowników oraz nieocenionej pomocy rodziców i przyjaciół, w 2001 roku utworzono w Masłowie samodzielną sześcioklasową szkołę podstawową. Radości nie było końca. "Tęczowa Wiaruchna" - bo taką przyjęliśmy nieoficjalną nazwę nadal się rozwijała i poprawiała warunki nauki dzieci. W roku szkolnym 2001/2002 zostało wydzierżawione pomieszczenie na salkę gimnastyczna, którą wykorzystywaliśmy do roku 2015, w r. szk. 2002/2003 położono nowe płytki chodnikowe, wymieniono starą siatkę opłotowania na nową. W roku 2004 zakończono "remont" boiska sportowego i zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na letnią szatnię, wymieniono pokrycie dachu na budynku szkoły oraz wstawiono plastikowe okna we wszystkich salach. W wakacje 2008 wybudowano nowe schody wejściowe do budynku szkoły oraz odnowiono niektóre pomieszczenia. W roku kalendarzowym 2008/2009 do szkoły dobudowano salę informatyczną. Sala została wyposażona i od września 2009r. uczniowie naszej szkoły mogli z niej w pełni korzystać. Zdobyto też środki na zakup wyposażenia multimedialnego. Nie było roku, aby w naszej szkole nie dokonywały się zmiany na lepsze. Wszystko dzięki staraniom i zaangażowaniu pracowników szkoły, rodziców, mieszkańców, przychylności organu prowadzącego, no ale przede wszystkim dzięki sukcesom edukacyjnym i wychowawczym naszych uczniów. Bo dzieciaki zawsze mieliśmy fantastyczne.

Powinniśmy już wtedy spocząć na laurach i nic więcej nie robić. Ale to nie my. Rozpoczęto starania o rozbudowę szkoły. Mieliśmy coraz liczniejsze klasy, no i brak warunków do uprawiania sportu, a przede wszystkim prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Ciasnota zaczęła nam doskwierać.

"Batalia" o większy budynek szkolny nie była łatwa. Ale udało się! 25 września 2013 r. Rada Miejska VI kadencji Gminy Rawicz podjęła uchwałę o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Masłowie. Trudno było uwierzyć i opanować radość. A jednak słowa Walta Disneya "Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę!" mają coś w sobie. Już 3 marca 2014 r. na teren budowy wjechały pierwsze maszyny. Projekt zakładał budowę obiektu, w którym znalazły się pomieszczenia administracyjne, 3 sale lekcyjne, sala aktywności lokalnej oraz sala gimnastyczna. Budowa trwała niespełna rok. Wykonawcą była firma KONTRAKT z Wilkowic. 6 lutego 2015 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia przepięknego i nowo -czesnego obiektu, który łącznikiem połączony został z drugim budynkiem.

Podczas uroczystości w sposób szczególny uhonorowano osoby, które na przestrzeni 25 lat miały wpływ na rozwój Szkoły Podstawowej w Masłowie. Pod ścianą sali gimnastycznej posadzono 5 dębów kolumnowych, które otrzymały swoje imiona i dedykowane zostały:
WOJTEK - Wojciechowi Krystkowi - inspektorowi Oświaty i Wychowania w Rawiczu w latach 1980-1990, który w roku 1990 podjął decyzję o utworzeniu szkoły w Masłowie.
BRONEK- Bronisławowi Lachowiczowi - burmistrzowi Gminy Rawicz w latach 1990 - 1994, który zadecydował o wykwaterowaniu lokatorów budynku i tym samym poprawiły się warunki lokalowe szkoły. Powstały nowe oddziały klasowe.
JUREK- Jerzemu Zelkowi - burmistrzowi Gminy Rawicz w latach 1994 - 2001, który w roku 2000 powołał sześcioklasową Szkołę Podstawową w Masłowie
TADEK- Tadeuszowi Pawłowskiemu - burmistrzowi Gminy Rawicz w latach 2001 - 2014, który z wielką determinacją dążył do rozbudowy szkoły i poprawy życia naszej społeczności.
RADEK- Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w latach 2010 - 2014, która 25 września 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie rozbudowy szkoły o piękny nowoczesny budynek.

Jesteśmy dumni ze swej szkoły i dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom, którzy mieli wpływ na jej rozwój.Rekrutacja
Odkrywamy talenty

Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła

Przyznano nam
certyfikat
w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Czytaj więcej

Copyright © SP Masłowo 2013