Menu
O naszej szkole

Co nas różni od innych?

Każda szkoła stara się zachować własną odrębność. Również my wypracowaliśmy własny styl, dzięki któremu jesteśmy rozpoznawalni. Niewątpliwie indywidualność zapewniliśmy sobie poprzez opracowanie dobrego programu wychowawczego pt."Widzimy Dziecko". Jak sam tytuł wskazuje, wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka, lecz nie za każdą cenę. Uwzględniamy w naszej pracy potrzeby, zainteresowania, ale też możliwości dzieci i ich rodziców. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie zadań.

Z okazji X-lecia reaktywowania szkoły w roku 2000 przyjęliśmy nazwę "Tęczowa Wiaruchna", a symbolem szkoły stała się tęcza ze słoneczkiem. Do tradycji szkoły przeszły również obchody tęczowych dni. Raz w miesiącu odbywają się warsztaty dla wszystkich uczniów, związane z realizacją celów głównych programu szkoły. Na zakończenie odbywa się apel podsumowujący dany miesiąc przygotowany przez wyznaczoną klasę.

W szkole prowadzone są działania w ramach 5 innowacji pedagogicznych: "Masłowo -miejsce, w którym mieszkam", "Kiedy śpiewam - śpiewa cały świat", "Wiaruchna w ruchu - sieruszamy", "Akademia Wiedzy i Umiejętności Najmłodszych" i "Wszędobylska matematyka". Wszystkie działania służą rozwojowi uczniów oraz integracji środowiska.

W szkole działa gromada zuchowa "Wesołe Plastusie" prowadzona przez druhnę Katarzynę Dudę oraz Zespół Taneczny "WYTRYKUS", którego instruktorem jest pan Ryszard Preuss. Umiejętnościami organizacyjnymi uczniowie mogą się wykazać pracując w Samorządzie Uczniowskim , którego opiekunkami są: pani Małgorzata Lato i pani Honorata Elias. Dla uczniów organizowanych jest wiele konkursów artystycznych i przedmiotowych na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Od kilku lat w szkole ukazuje się gazetka szkolna (kwartalnik) "Ekspresik szkolny", której naczelnymi redaktorkami są pani Lidia Szczepańska i pani Iwona Lipowczyk. Praca organizowana w taki sposób daje możliwość uczestnictwa każdego dziecka w różnych zajęciach, zgodnych z jego osobistymi zdolnościami i zaintere -sowaniami, a tym samym wyłonienia wśród nich określonych talentów.

Każdego roku organizowany jest przegląd zdolności, umiejętności i talentów pod nazwą TALENTOMANIA.


WYSTĘP ZESPOŁU TANECZNEGO "WYTRYKUS"
Zakończenie roku szkolnego 2007/2008CHA CHA CHA NA ZAKOŃCZENIE R. SZK. 2014/2015

Tradycją szkoły stały się wycieczki organizowane dla wszystkich dzieci. Wyjazdy te mają charakter kulturalny, krajoznawczo turystyczny, poznawczy. Mamy opracowany system wycieczek. Dzieci zwiedzają nie tylko najbliższą okolicę, ale również inne ciekawe zakątki Polski. Absolwenci naszej szkoły mogą pochwalić się pobytem w Poznaniu, Wrocławiu, Górach Stołowych, Karkonoszach, Tatrach, Krakowie, Trójmieście, Ojcowie, Szczyrku, Czechach ( w tym Praga) i w Warszawie. Oprócz tego organizujemy wyjazdy do teatru, kina, kręgielni, na lodowisko, bierzemy udział w rajdach oraz innych licznych imprezach.

Rokrocznie odbywają się w naszej szkole Festyny Rodzinne. W maju organizujemy Gminny Turniej Klas III w Dwa Ognie. Imprezy te dostarczają dzieciom wiele radości i zabawy oraz uczą sportowej rywalizacji. We wszystkich działaniach wspierają nas rodzice.

We wszystkich działaniach wspierają nas rodzice. W ubiegłym roku Rada Rodziców reaktywowała organizację festynów rodzinnych.


FESTYN RODZINNY - 2014 zorganizowany przez Radę Rodziców


FESTYN RODZINNY - 2014 zorganizowany przez Radę Rodziców


FESTYN RODZINNY - 2014 zorganizowany przez Radę Rodziców


Fotografia z żużlowcem Piotrem Dymem"
Festyn Rodzinny - 07.06.2008r. zorganizowany przez Radę Rodziców


W szkole każdego roku podejmujemy wiele działań, które urozmaicają codzienność szkolną.


MATEMATYKA W LESIE


MECZ LECHA POZNAŃWARSZTATY RYCERSKIEFESTIWAL SZTUK WALKIPAŃSTWO HANNA I ANTONI GUCWIŃSCY W SZKOLEWARSZAWA 2014WIOSKA INDIAŃSKA W ZABRODZIUBOWLINGWARSZTATY GWAROWEWIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJAPRZYGOTOWANI DO NIEDZIELI PALMOWEJGROMADA ZUCHOWAXIV GMINNY TURNIEJ KLAS III W DWA OGNIEDZIEŃ TAŃCA 2015BICIE REKORDU W RESUSCYTACJI 2015W KALISKIM TEATRZEHUMANITARIUM WE WROCŁAWIUJASEŁKAOCALONE OD ZAPOMNIENIANOWY BUDYNEK SZKOŁY - 2015Rekrutacja
Odkrywamy talenty

Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła

Przyznano nam
certyfikat
w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Czytaj więcej

Copyright © SP Masłowo 2015