Menu
Pracownicy
mgr Ryszard Preuss- dyrektor szkoły,edukacja wczesnoszkolna

mgr Arleta Bruder-Kwiecińska- język niemiecki

mgr Katarzyna Duda- plastyka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Honorata Elias- matematyka, informatyka

Maria Herman- religia

mgr Małgorzata Lato- edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Lipowczyk- język polski

mgr Magdalena Kasprowiak- język angielski

mgr Danuta Mikołajczak- oddział przedszkolny

mgr Małgorzata Mlak- nauczyciel świetlicy

mgr Katarzyna Sobańska- edukacja wczesnoszkolna

mgr Lidia Szczepańska- przyroda,biologia, fizyka, geografia, biblioteka

mgr Radosław Sobieraj- wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Tomasz Garbaliński- muzyka

mgr Bartosz Stanek- historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Joanna Szulc- edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Szynalska- chemia, doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Pałka- pedagog

mgr Daria Ciesielska- pedagog, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

mgr Joanna Nowak- logopeda

mgr Maria Nowińska- wychowanie do życia w rodzinie

Martyna Kolibabka- pomoc nauczyciela

Anna Marczyńska-pomoc nauczyciela

Małgorzata Konieczna- referent

Ewa Szatkowska- księgowa

Natalia Wojtasik- pracownik szkoły

Renata Sokalska- pracownik szkoły

Rekrutacja
Odkrywamy talenty

Czytaj więcej

Bezpieczna szkoła

Przyznano nam
certyfikat
w II Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Czytaj więcej

Copyright © SP Masłowo 2013